Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Voorbeelden afspiegelingsbeginsel

Hieronder worden twee situaties uitgewerkt om te laten zien hoe het afspiegelingsbeginsel in de praktijk werkt. Het UWV WERKbedrijf levert rekenprogramma’s waarmee u zelf afspiegeling kunt uitwerken.

Voorbeeld 1: Reorganiserend telecombedrijf

Een telecombedrijf reorganiseert omdat de winst terugloopt. In de technische dienst waar in totaal 267 mensen werkzaam zijn, raken mensen boventallig. De leeftijdsopbouw in de functie operator is als volgt:

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal
52 operator 83 operator 69 operator 41 operator 22 operator 267
19,5% 31,1% 25,8% 15,4% 8,2% 100%

In totaal raken 50 operators boventallig binnen de technische dienst. Binnen elke leeftijdscategorie wordt het percentage vermenigvuldigt met 50 om het aantal vertrekkers te bepalen.

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal
19,5%x50= 31,1%x50= 25,8%x50= 15,4%x50= 8,2%x50=  
9,75 15,55 12,9 7,7 4,1 50 boventallige operators

Dit wordt afgerond naar hele werknemers door de getallen met de hoogste cijfers achter de komma als eerste omhoog af te ronden totdat het totaal van 50 werknemers is bereikt. De overige getallen worden dan omlaag afgerond:

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal
10 15 13 8 4 50 boventallige operators

Nu bekend is hoeveel operators boventallig zijn wordt er bepaald wie moeten vertrekken. Stel dat er binnen de categorie 15-24 jaar twee tijdelijke werknemers zijn waarvan contracten binnen twee maanden aflopen. De werkgever zal deze niet verlengen. Daardoor worden er twee personen minder boventallig binnen die categorie. Daarna zal boventalligheid binnen de leeftijdscategorie bepaald worden op basis van last in, first out (LIFO).

Voorbeeld 2: Fusie tussen twee modeketens

De fictieve modehuizen Modehuis en Fashionable fuseren en de administratieve werkzaamheden van beide bedrijven worden samengevoegd. Hierdoor raken een aantal administratief medewerkers boventallig. Brechtsen had 61 administratief medewerkers in dienst. Hun leeftijdsopbouw is als volgt:

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal
5 werknemers 12 werknemers 22 werknemers 9 werknemers 13 werknemers 61
8,2% 19,7% 36,1% 14,7% 21,3% 100%

In totaal raken 17 administrateurs boventallig. Om het aantal boventalligen per leeftijdsgroep te bepalen vermenigvuldigen we het percentage met 17.

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal
8,2%x17= 19,7%x17= 36,1%x17= 14,7%x17= 21,3%x17=  
1,39 3,35 6,14 2,50 3,62 17 boventallige werknemers

Om af te ronden worden ook de getallen afgerond met het hoogste getal achter de komma. Zo wordt doorgegaan tot de getallen voor de komma samen 17 werknemers tellen. Het overige deel wordt naar beneden afgerond. De uitkomst geeft het aantal boventalligen per leeftijdsgroep:

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder Totaal
1 3 6 3 4 17 boventallige werknemers

Binnen de leeftijdsgroep wordt op basis van het LIFO-principe bepaald wie boventallig raakt. Stel dat in de categorie 15 tot en met 24 jaar twee werknemers vrijwillig vertrekken. Binnen deze categorie hoefde er eigenlijk maar één te vertrekken. Dan hoeft er uit deze categorie geen werknemer meer te vertrekken. De andere categorie waaruit er een persoon minder boventallig raakt is de categorie waar in de afronding als laatste een persoon is opgeteld om het correcte aantal boventalligen te krijgen.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws