Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Reoganisatie ontslag

Een reorganisatie binnen een bedrijf heeft ingrijpende gevolgen voor de werknemers. Een nieuwe werkplek, een andere functie, een aangepaste functie of veranderde arbeidsvoorwaarden. Het meest ingrijpende gevolg is ontslag. Door een reorganisatie vervallen functie's, waardoor medewerkers boventallig worden. Een deel van deze werknemers of alle werknemers verliezen hun baan en ontslag is het gevolg. Meestal wordt een reorganisatie doorgevoerd vanwege bedrijfseconomische redenen. Een sociaal plan moet de gevolgen van het ontslag verzachten middels een ontslagvergoeding en van werk naar werk begeleiding. Als ontslag volgt, maakt de medewerker daarom vaak aanspraak op een ontslagvergoeding. Die ontslagvergoeding wordt meestal gebaseerd op de kantonrechtersformule.

De werkgever kiest welke ontslagroute bij een reorganisatie wordt gebruikt. Dat kan zijn via een vaststellingsovereenkomst, UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. De voorfase van ontslag is boventallig worden. Lees meer over boventalligheid en ontslag. Lees meer over reorganisatie

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws