Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Over Juristen Arbeidsrecht Nederland

Boventallig.nl is een initiatief van Outplacementbureau NextJob en Juristen Arbeidsrecht Nederland. Boventallig.nl geeft nuttige informatie voor werknemers die boventallig zijn en wellicht hun baan verliezen. U krijgt antwoord op vragen als: wanneer ben ik boventallig en betekent boventalligheid altijd ontslag voor mij? Wat zijn de verschillende fasen in boventalligheid?

 

Boventalligheid en collectief ontslag

Bij collectief ontslag bepaalt afspiegelen de ontslagvolgorde en dus of u wel of niet boventallig wordt verklaard. Bij een collectief ontslag wordt vaak een sociaal plan opgesteld door werkgever en vertegenwoordigers van werknemers (meestal vakbonden, soms ondernemingsraad). Als u boventallig wordt verklaard heeft u daarmee te maken. Het onderwerp bemiddeling naar ander werk (van werk naar werk) is belangrijk. Wellicht zijn er interne vacatures waarop u kunt solliciteren. Zo niet, dan zal begeleiding naar een andere werkgever plaatsvinden. Dit kan de werkgever intern faciliteren (via een eigen mobiliteitsbureau) of extern, via een outplacement bureau. Ook de hoogte van de ontslagvergoeding staat vaak in een sociaal plan. Dat is vaak de oude of nieuwe kantonrechtersformule. Voor elke boventallige werknemer gelden de bepalingen in het sociaal plan. 

 

Wat kunnen wij voor u doen:

1.    Onze arbeidsjuristen helpen u, onder andere als u ziek bent en wordt ontslagen
2.    Onze outplacement coaches vinden een nieuwe baan voor u
3.    Onze financial planners geven uitleg over de financiele en fiscale gevolgen van ontslagDe arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland staan u juridisch bij als u boventallig bent en ontslagen wordt bij een reorganisatie

Onze gespecialiseerde arbeidsjuristen nemen de juridische aspecten van ontslag met u door (ook bij ziekte en ontslag). Onze arbeidsjuristen kunnen uw vaststellingsovereenkomst controleren en zo nodig laten corrigeren: is de vaststellingsovereenkomst correct wat betreft het recht op de WW-uitkering, de ontslagvergoeding goed en hoog genoeg berekend, de juiste opzegtermijn gehanteerd, worden financiële eindafspraken, zoals vakantiedagen, nagekomen. Ook kunnen onze arbeidsjuristen verweer voeren als uw werkgever ontslag via UWV aanvraagt. Meestal betaalt de werkgever de kosten van onze arbeidsjuristen. Wilt u contact met een gespecialiseerde arbeidsjurist van boventallig.nl ? Maak afspraak arbeidsjurist  of bel 088-20 50 899

 

Outplacementbureau NextJob begeleidt boventallige werknemers snel en adequaat naar een nieuwe baan bij een andere werkgever

Outplacementbureau Nextjob voert individuele en collectieve outplacement trajecten uit. Nextjob zet succesvolle instrumenten in zoals het onderzoek naar sterke punten, actief jobhunten, netwerk training, schrijven van een goede sollicitatiebrief en een goed curriculum vitae en het voorbereiden op het sollicitatiegesprek. Wilt u ons boek over outplacement ontvangen? Vraag het outplacement boek van werk naar werk van NextJob aan. Wilt u direct contact met een outplacement coach?

 

Financieel adviseur adviseert over de financiële consequenties van ontslag

Onze financieel adviseurs adviseren boventallige werknemers over de financiele consequenties van ontslag en reorganisatie: hoe hoog is de bruto en netto WW-uitkering (bij ontslag wegens ziekte: WIA-uitkering), wat is de –fiscaal optimale- besteding van de bruto en netto ontslagvergoeding, hoe betaalt u zo min mogelijk belasting over de ontslagvergoeding, welke consequenties heeft het ontslag op huurtoeslag en zorgtoeslag en welke gevolgen heeft het ontslag voor het pensioen. 

Meer weten? Vraag het GRATIS boek transitievergoeding aan of maak afspraak met financieel adviseur

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws