Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan DSM 2021-2022-2023

Dit sociaal plan is geldig tot en met 31 maart 2023. Het sociaal plan is van toepassing op de medewerker wiens arbeidsplaats vervalt door reorganisatie.

 

 1. Boventallig bij DSM

Een medewerker wordt boventallig door een reorganisatie als de arbeidsplaats vervalt om bedrijfseconomische redenen:

 1. De functie van medewerker vervalt of
 2. De functie van de medewerker blijft bestaan, maar het aantal formatieplaatsen in die functie vermindert of
 3. Voor een bepaalde categorie uitwisselbare functie(s) meer medewerkers beschikbaar zijn dan het aantal beschikbare formatieplaatsen in de nieuwe organisatie of
 4. De functie van de medewerker zodanig ingrijpend wijzigt dat niet meer gesproken kan worden van dezelfde (uitwisselbare) functie, maar van een nieuw niet uitwisselbare functie of
 5. Voor een (nieuwe) niet uitwisselbare functie meer medewerkers kwalificeren dan het beschikbare aantal

De periode tussen de datum aanzegging en de boventalligheidsdatum is 3 maanden. In deze periode is de medewerker voor 40% vrijgesteld van werk.

 

 1. Herplaatsing in passende functie binnen DSM

DSM onderzoekt voor boventallige medewerkers de mogelijkheden voor interne herplaatsing in een passende functie. Een functie is NIET passend als:

 • Deze meer dan één C-schaal lager is
 • De nieuwe woon-werk afstand meer dan 75 km enkele reis is.

Indien de medewerker een passende functie bij DSM weigert, volgt ontslag zonder toepassing van het sociaal plan.

 

 1. Vertrekstimulering: extra uitkering

De medewerker kan de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen. In dat geval ontvangt de medewerker naast de beëindigingsvergoeding een verstrekstimuleringsuitkering.

Deze vertrekstimuleringsuitkering bedraagt:

 • 3/12 van het jaarinkomen bij beëindiging in maand 1
 • 2/12 van het jaarinkomen bij beëindiging in maand 2
 • 1/12 van het jaarinkomen bij beëindiging in maand 3

 

 1. Begeleiding van werk naar werk

Medewerker kunnen naar DSM FIT/Mobiliteitscentrum voor informatie en begeleiding. Het Mobiliteitscentrum biedt van werk naar werk begeleiding aan, zowel intern als extern, inclusief de noodzakelijke opleiding en scholing. De boventallige medewerker kan via het Mobiliteitscentrum OOK kiezen voor een extern bemiddelingsbureau.

Meer over extern outplacementbureau

 

 1. Outplacementbudget van 7.000

De boventallige werknemer krijgt een budget van € 7.000. Dit budget kan medewerker inzetten voor

 • Externe scholing en opleiding (gericht op het vinden van ander werk)
 • Externe outplacement
 • Financiële advisering

DSM vergoedt achteraf de gemaakte en betaalde kosten tegen overlegging van originele facturen. Indien medewerker afziet van ondersteuning door en via het Mobiliteitscentrum kan geen aanspraak gemaakt worden op het budget.

 

 1. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: ook Mobiliteitscentrum

Uitzendkrachten of arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen zich eveneens wenden tot het Mobiliteitscentrum voor begeleiding. De betrokkene krijgt een budget van € 3.000 voor opleidingskosten gericht op het vinden van ander werk.

 

 1. Beëindigingsvergoeding op basis van kantonrechtersformule

De boventallige medewerker ontvangt bij ontslag een beëindigingsvergoeding:

Het aantal gewogen dienstjaren wordt vermenigvuldigd met 1/12 deel van het jaarinkomen.

 • 0,5 maand per dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar
 • 1 maand per dienstjaar vanaf de leeftijd 35 tot 45 jaar
 • 1,5 maand per dienstjaar vanaf de leeftijd van 45 tot 55 jaar en
 • 2 maanden per dienstjaar vanaf de leeftijd 55 jaar

Meer over financieel advies

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws