Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan

Om de gevolgen van het ontslag te compenseren, geeft de werkgever financiële ondersteuning en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Deze voorzieningen worden vastgelegd in het sociaal plan. Bij een collectief ontslag - als minimaal 20 werknemers tegelijkertijd worden ontslagen - moet de werkgever regelingen treffen voor zowel vertrekkende als blijvende werknemers. Als er een sociaal plan is, heeft elke vertrekkende werknemer recht op de voorzieningen uit het sociaal plan. De vakbonden onderhandelen namens de werknemers over het sociaal plan.

Sociaal plan is onderdeel van reorganisatie plannen
De werkgever moet de ontslagen aanvragen bij UWV en is verplicht de plannen te onderbouwen. UWV beoordeelt of het collectieve ontslag gerechtvaardigd is en mag doorgaan. Een sociaal plan is onderdeel van de reorganisatieplannen. De werkgever voert het sociaal plan uit en betaalt de kosten. Een sociaal plan is overigens niet wettelijk verplicht. Maar een sociaal plan zorgt er meestal voor dat de reorganisatie sneller verloopt en dus kiezen de meeste werkgevers daarvoor.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws