Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Sonneburgh 2021

Dit sociaal plan is geldig tot en met 31 december 2021. Het sociaal plan is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die betrokken zijn bij de organisatiewijziging.

  

 1. Vervallen functies bij Sonneburgh
  Aan de hand van het formatieplaatsenplan wordt door de Raad van Bestuur, vastgesteld voor welke werknemers hun functie bij SONNEBURGH vervalt.

 

 1. Interne herplaatsing binnen Sonneburgh
  Aan werknemers van wie de functie vervalt en niet met zekerheid een passende of geschikte functie beschikbaar wordt, bevestigt SONNEBURGH de datum waarop zij herplaatsbaar zullen worden. Zij worden vanaf dat moment herplaatsingskandidaat.

  SONNEBURGH voert met alle medewerkers een belangstellingsgesprek, voorafgaand aan (directe) plaatsing op een passende/geschikte functie. De inhoud van het gesprek geeft inzicht in de mogelijkheden van de werknemer en die bij de werkgever.

 

De mogelijkheden bij herplaatsing:

a. Plaatsing in dezelfde functie

b. Plaatsing in een uitwisselbare functie

c. Herplaatsing in een passende functie in dezelfde salarisschaal

d. Herplaatsing in een passende functie in hogere salarisschaal

e. Herplaatsing in een passende functie in lagere salarisschaal

f. Tussen werknemer en werkgever overeengekomen herplaatsing in een geschikte functie

g. Selectie voor een nieuwe functie

 

Als er meerdere werknemers in aanmerking komen voor bovenstaande herplaatsingsmogelijkheden, dan geldt aanvullend de volgende volgorde:

A. Eerst wordt de arbeidsbeperkte kandidaat geplaatst.

B. Is die er niet, dan wordt de herplaatsingskandidaat met de langste diensttijd geplaatst. Bij gelijke diensttijd in maanden wordt de kandidaat met de hoogste leeftijd geplaatst.

C. Is die er ook niet, dan wordt er een vacature intern/extern open gesteld.

 

 1. Externe herplaatsing via mobiliteitsplan
  Als SONNEBURGH gemotiveerd kan aangeven dat interne herplaatsing niet te verwachten is, besluiten werkgever en herplaatsingskandidaat in overleg volgens een mobiliteitsplan faciliteiten in te zetten voor het verkrijgen van een toekomstperspectief buiten SONNEBURGH.

  Het uitgangspunt is dat een herplaatsingskandidaat primair naar ander vast werk begeleid wordt. De mobiliteitsperiode duurt 12 maanden. De herplaatsingskandidaat kan gebruik maken van interne en externe deskundigheid. De kosten komen voor rekening van SONNEBURGH tot € 7.500.

 

 1. Ontslagvergoeding
  Ontslag vindt plaats via een vaststellingsovereenkomst, waarin is opgenomen dat deze op initiatief van de werkgever tot stand is gekomen. Daarmee wordt het WW-recht veilig gesteld.
  Meer over WW bij ontslag

 

 1. Juridisch advies: controle vaststellingsovereenkomst
  Voor medewerkers die aangesloten zijn bij een vakbond, geldt; indien een medewerker in gesprek gaat over een individuele maatwerkoplossing en zich daarbij laat ondersteunen door een vakbond, dan zal SONNEBURGH voor € 750 deze medewerker tegemoet komen. Dit budget kan gebruikt worden om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.
  Meer over controle vaststellingsovereenkomst

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws