Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Reorganisatie

Reorganisatie is een verandering binnen een bedrijf/organisatie die vaak gepaard gaat met het boventallig raken van personeel. Een werkgever reorganiseert wanneer een bedrijf door interne of externe omstandigheden in (financiele) problemen raakt. Het bedrijf heeft hetzij te hoge kosten en/ of te weinig inkomsten en ziet zich daardoor gedwongen te reorganiseren en het aantal arbeidsplaatsen terug te dringen.

Manieren om dit te doen zijn functies te laten vervallen maar ook functies te wijzigen waardoor minder mensen nodig zijn om dezelfde werkzaamheden te verrichten. Als functies vervallen moeten werknemers worden ontslagen. Voor deze boventallige werknemers zal een sociaal plan worden opgesteld. Vaak zal ontslagen personeel een ontslagvergoeding ontvangen en ondersteuning bij het vinden van nieuw werk.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws