Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan SCAN COIN 2021

Dit sociaal plan is geldig tot en met 1 augustus 2021. Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van SCAN COIN die boventallig worden verklaard wegens reorganisatie.

 

  1. Wie is boventallig bij SCAN COIN

Een functie binnen SCAN COIN kan komen te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen of reorganisatie. Indien er voor de werknemer geen mogelijkheid is voor interne herplaatsing wordt de werknemer boventallig verklaard.

 

  1. Interne herplaatsing binnen SCAN COIN

De boventallige werknemer krijgt eerst de mogelijkheid om intern bij SCAN COIN herplaatst te worden. Mocht er geen mogelijkheid zijn om herplaatst te worden, start de opzegtermijn.

Dienstjaren werknemer    Opzegtermijn
< 5    1 maand
5 tot 10    2 maanden
10 tot 15    3 maanden
≥ 15    4 maanden

 
Voor werknemers met een langer dienstverband geldt een afwijkende, langere opzegtermijn:

Dienstjaren werknemer    Opzegtermijn
≥ 15    6 maanden

 

  1. Externe herplaatsing buiten SCAN COIN met hulp van outplacement

Als er geen interne functie wordt gevonden, wordt er gestart met outplacement voor het vinden van een nieuwe werkgever.  De werknemer is hierbij gerechtigd om gebruik te maken van professionele sollicitatietraining of een andere vorm van outplacementondersteuning.

Indien de werknemer besluit om geen gebruik te maken van de aangeboden sollicitatietraining of outplacementdiensten, kan hij/zij geen aanspraak maken op een eventuele vervangende betaling.

Meer over outplacement traject

 

  1. Juridisch advies op kosten van SCAN COIN

SCAN COIN stelt een budget beschikbaar van € 500 per werknemer voor het raadplegen van een juridisch of financieel adviseur. De werknemer dient de bijdrage van € 500 binnen 6 maanden na de aanzegdatum aan te wenden.

Meer over controle vaststellingsovereenkomst door juristen

 

  1. Ontslagvergoeding op basis van transitievergoeding

Als interne of externe herplaatsing niet mogelijk is, volgt ontslag, waarbij werknemer een ontslagvergoeding ontvangt. De ontslagvergoeding wordt berekend aan de hand van 2 componenten

  1. De duur van de arbeidsovereenkomst
  2. Het bruto maandsalaris

De berekening is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar

Dit is gelijk aan de transitievergoeding 2021. De maximale transitievergoeding bedraagt € 84.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 84.000.

Meer over financieel advies transitievergoeding

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws