Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Wanneer boventalligheid

Boventalligheid speelt als een werkgever moet reorganiseren. Een reorganisatie kan verschillende oorzaken hebben:

Financiële problemen
Als de werkgever het aantal personeelsleden wil verminderen, is dat veelal omdat er financiële problemen zijn. Het terugdringen van personeelskosten is dan noodzakelijk, omdat anders het voortbestaan van het bedrijf in het geding is.

Preventief reorganiseren
Soms snijden werkgevers in het personeelsbestand als er (nog) geen financiële problemen zijn. Door tijdig in te grijpen, hopen zij te voorkomen dat er op afzienbare termijn financiële problemen ontstaan.

Externe druk
Een reorganisatie kan ook worden doorgevoerd op aandringen van de bank of een andere financier. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de onderneming niet langer aan bepaalde financiële eisen voldoet; De schulden als percentage van het eigen vermogen komen boven een bepaalde niveau komen of de kaspositie ten opzichte van de korte termijn-schulden komt onder een bepaald niveau.

Fusie
Een fusie of samenwerking met een andere onderneming leidt vaak tot overlap van functies, zodat functies bij een van de partijen moeten worden opgeheven.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws