Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Boventallig Rabobank

Sociaal plan Rabobank 2018-2019-2020

 

Rabobank reorganiseert als gevolg waarvan banen verloren gaan. De verwachting is dat het aantal boventalligen op 8000 werknemers komt te liggen. Medewerkers van Rabobank die boventallig verklaard worden, hebben recht op de voorzieningen die zijn vastgelegd in het sociaal plan.

Sociaal plan heeft een geldingsduur van 1 mei 2013 tot en met 31 december 2015
Werknemers worden boventallig verklaard ofwel op basis van afspiegelen dan wel een combinatie van kwaliteit en afspiegelen. Maximaal 15% van alle medewerkers kunnen op basis van kwaliteit worden uitgezonderd van afspiegeling.

Voor boventalligen wordt een plan van aanpak opgesteld. Er kan een extern mobiliteitsbureau worden ingeschakeld. De begeleidingstermijn waarbinnen de boventallige Rabobank-medewerker een nieuwe baan mag zoeken, bedraagt maximaal 10 maanden. Tijdens de begeleidingstermijn loopt het salaris door. Als geen nieuwe baan gevonden wordt, ontvangt men een ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule.

Ontslagvergoeding hangt af van situatie boventallige Rabo medewerker
De correctiefactor (C) in de kantonrechtersformule bedraagt in geval van:

  • Remplaçant: C=0,75 (plaatsmaken voor een boventallige collega)
  • Afzien van begeleiding: C=1,25 (geen gebruik maken van de begeleidingstermijn en direct vertrekken)
  • Het vinden van een nieuwe baan of oplossing: C=0,6
  • Een onsuccesvol begeleidingstraject: C=1 (hele begeleidingstraject doorlopen, maar geen nieuwe baan gevonden)

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws