Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Boventallig verklaard en zwanger

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster wilt opzeggen door toestemming (ontslagvergunning)  aan te vragen bij het UWV - geldt het volgende:

Artikel 7:670 lid 2 BW verbiedt de werkgever de arbeidsovereenkomst op te zeggen tijdens de zwangerschap, het bevallingsverlof en de zes weken aansluitend aan het bevallingsverlof danwel eventuele arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van de zwangerschap of de bevalling. Een uitzondering hierop is dat de hele onderneming of de hele afdeling waar een zwangere werkneemster werkt, moet sluiten. Dan kan de werkgever wel opzeggen.

 

Ontslag via ontbinding door de kantonrechter

Als de werkgever niet via de UWV ontslagroute mag opzeggen tijdens een zwangerschap, heeft hij nog de mogelijkheid om bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. De kantonrechter is namelijk niet gebonden aan de opzegverboden en zal vooral kijken of er een (economische) noodzaak bestaat om het dienstverband te beëindigen. Als de kantonrechter de indruk krijgt dat de werkgever  wil dat juist de werkneemster vanwege de zwangerschap moet vertrekken, zal hij niet ontbinden.

Stel uw vraag aan onze arbeidsjurist

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws