Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Wat is boventalligheid

Boventalligheid houdt in dat uw functie bij uw werkgever vervalt wegens een reorganisatie. Er zijn dan meer medewerkers dan functies. Boventalligheid is een belangrijke reden voor ontslag. De "noodzaak" van een reorganisatie kan verschillende oorzaken hebben, zoals financiele problemen zodat bespaard moet worden op personeelskosten, een fusie waardoor functies dubbel zijn of een verminderde vraag naar produkten en diensten van de werkgever. Voor boventallige werknemers wordt meestal een sociaal plan opgesteld, waarin staat wat de rechten (en plichten) van de boventallige werknemers zijn. Meestal heeft de boventallige werknemer recht op een ontslagvergoeding en begeleiding naar een nieuwe baan (outplacement).

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws