Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Boventallig en ziek

Als boventalligheid leidt tot ontslag gelden voor zieke werknemers afzonderlijke regels. Voor zieke werknemers geldt namelijk een opzegverbod (voor ontslag). Het algemene advies is om een beroep te doen op het opzegverbod tijdens ziekte en proberen in dienst te blijven bij de werkgever. Dit kan echter leiden tot een uitzonderlijk situatie als bijvoorbeeld een hele afdeling verdwijnt of de werkgever zich elders gaat vestigen. Dan vervallen namelijk alle functies en dus ook de functie van de zieke werknemer. UWV stelt dat het ontslag via de kantonrechter moet lopen.

 

Teken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst

Voor een zieke werknemer is het niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Een zieke werknemer is namelijk niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en het UWV zal daarom geen WW uitkeren. Bij ontslag via de kantonrechter loopt u minder risico. Daarnaast stelt UWV dat u niet zomaar akkoord mag gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) als u ziek bent omdat u daarmee risico loopt dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt. 

 

Ontslag zieke werknemer via kantonrechter


De werknemer moet de kantonrechter laten weten dat hij ziek is en daarom niet ontslagen mag worden. Als de kantonrechter toch vindt dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen (eventueel met een ontslagvergoeding), heeft de werknemer volgens UWV voldoende moeite gedaan om zijn werk te behouden en zal hij/ zij een uitkering ontvangen. Als de ontslagroute niet via de kantonrechter loopt, moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er is een sociaal plan waar de vakbonden mee hebben ingestemd.
  • Het afspiegelingsbeginsel is juist toegepast.
  • De opzegtermijn wordt in acht genomen.
  • De ontslagvergoeding bedraagt niet minder dan de kantonrechtersformule

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de situatie vergelijkbaar met ontslag via de kantonrechter.

 

Laat u adviseren door een gespecialiseerd jurist

Boventalligheid en dreigend ontslag voor zieke werknemers is een zeer ingewikkelde materie. Raadpleeg daarom een juridisch adviseur. Stel uw vraag aan een juridisch specialist.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag