Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Boventallig en ziek

Als boventalligheid leidt tot ontslag gelden voor zieke werknemers afzonderlijke regels. Voor zieke werknemers geldt namelijk een opzegverbod (voor ontslag). Het algemene advies is om een beroep te doen op het opzegverbod tijdens ziekte en proberen in dienst te blijven bij de werkgever. Dit kan echter leiden tot een uitzonderlijk situatie als bijvoorbeeld een hele afdeling verdwijnt of de werkgever zich elders gaat vestigen. Dan vervallen namelijk alle functies en dus ook de functie van de zieke werknemer.

 

Teken niet zomaar een vaststellingsovereenkomst

Voor een zieke werknemer is het niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Een zieke werknemer is namelijk niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en het UWV zal daarom geen WW uitkeren. Daarnaast stelt UWV dat u niet zomaar akkoord mag gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) als u ziek bent omdat u daarmee risico loopt dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt.

 

Ontslag zieke werknemer

Alleen als het bedrijf volledig stopt of u heeft zich ziek gemeld NA de UWV ontslagaanvraag, geldt het opzegverbod niet. Tijdens de eerste 2 ziektejaren moeten u en uw werkgever zich inspannen voor terugkeer op de werkvloer. Tijdens deze 2 jaar geldt het opzegverbod en ontvangt u salaris.

Meer over ontslag zieke werknemer

 

Laat u adviseren door een gespecialiseerd jurist

Boventalligheid en dreigend ontslag voor zieke werknemers is een zeer ingewikkelde materie. Raadpleeg daarom een juridisch adviseur. Stel uw vraag aan een juridisch specialist.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws