Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ongeveer 60 medewerkers boventallig bij Nedap

De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap heeft haar plan om de productieactiviteiten binnen Nedap te reorganiseren, ter advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Reeds enkele jaren worden maatregelen genomen om seriematige productie geleidelijk geheel te automatiseren en/of buiten de vestiging Groenlo onder te brengen. Nieuwe productietechnologieën, grotere aantallen en het gebruik kunnen maken van externe, goedkope, goed geoutilleerde productiefaciliteiten waren hiervoor aanleiding.

De personele consequenties konden tot voor kort worden opgevangen door medewerkers door te laten groeien naar andere functies en door natuurlijk verloop. Gedwongen ontslagen werden zo vermeden. De huidige economische crisis heeft deze situatie drastisch veranderd. De sterke omzetdaling zorgt voor een scherpe teruggang in de hoeveelheid productiewerk en dus onderbezetting van productiemiddelen. De directie heeft zich daarom voorgenomen versneld een groot deel van de productieactiviteiten in Groenlo te beëindigen.

Naar verwachting zullen ca. 60 medewerkers hierdoor boventallig worden. Voor deze medewerkers wordt op dit moment een concept sociaal plan opgesteld. Met de vakorganisaties zal hierover overleg plaatsvinden.


Bron: Persbericht Nedap

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws