Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Jacobs Douwe Egberts (JDE) 2021

Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van Douwe Egberts wiens functie komt te vervallen wegens bedrijfseconomische gronden.

 

Van werk naar werk BINNEN Douwe Egberts

De verantwoordelijkheid ligt bij de boventallige werknemer om op zoek te gaan naar een nieuwe functie. De werkgever ondersteunt de werknemer hierbij. Dit herplaatsingsproces heeft een maximale duur van 6 maanden. Het is belangrijk dat deze nieuwe functie passend is. Dit houdt in dat de nieuwe functie aansluit op het opleidingsniveau, de ervaring en de capaciteit van de werknemer.

 

Bij niet vinden passende baan: Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Als blijkt dat er geen passende functie gevonden kan worden voor de werknemer, zal Douwe Egberts tot ontslag overgaan. JDE zal een vaststellingsovereenkomst opstellen. De werknemer ontvangt een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de ABC-formule, berekend volgens A x B x C, waarin:

 

A = Aantal gewogen dienstjaren

B = Bruto maandinkomen

C = Correctiefactor welke is vastgesteld op 1,3.

 

Het aantal gewogen dienstjaren wordt berekend op basis van de dienstjaren en de leeftijd van de werknemer op de eerste en laatste dag van het dienstverband. De dienstjaren worden berekend over de ononderbroken periode dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

 

Van werk naar werk BUITEN Douwe Egberts

De werknemer kan zich aanmelden voor een extern bemiddelingstraject. Dit traject heeft een duur van 6 maanden en kan maximaal met 6 maanden worden verlengd. Douwe Egberts selecteert een outplacementbureau. Douwe Egberts neemt de kosten voor zijn rekening tot een maximum van € 4.500.

Meer over outplacementbureau

 

Budget voor financieel of juridisch advies

De werknemer kan begeleiding van een juridisch of financieel adviseur vergoed krijgen door de werkgever tot een maximumbedrag van € 750. Een jurist kan de vaststellingsovereenkomst controleren.

Meer over juridische controle vaststellingsovereenkomst

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws