Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Compass Group Nederland & Eurest 2021 – 2022

Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 augustus 2020 en loopt tot 31 juli 2022. Dit Sociaal Plan is van toepassing op elke boventallige werknemer in dienst bij Compass of Eurest wiens functie komt te vervallen als gevolg van reorganisatie.

 

Boventalligheid

Een werknemer kan boventallig worden in de volgende situaties:

  1. De functie van de werknemer vervalt
  2. Het aantal werkplekken in de functie van de werknemer neemt af
  3. De functie van de werknemer wijzigt zodanig dat er niet langer sprake is van dezelfde functie

 

Interne herplaatsing binnen Compass of Eurest

Compass spant zich in om intern een passende functie voor de boventallige werknemer te vinden. Wanneer er een passende functie wordt gevonden, zal deze worden aangeboden aan de boventallige werknemer.

 

Outplacement voor plaatsing BUITEN Compass of Eurest  

Indien het Compass niet lukt om de boventallige werknemer te herplaatsen binnen Compass of Eurest, zal de werkgever de werknemer ondersteunen met het zoeken naar een functie buiten het bedrijf. Compass biedt de werknemer de mogelijkheid om gebruik te maken van een (door Compass geselecteerd) outplacementbureau. Het outplacementtraject heeft een maximale duur van 3 maanden. Compass zal dit traject, met een vaste waarde van € 1340,-, vergoeden.

Meer over outplacement boventallige werknemer

 

Ontslagvergoeding op basis van transitievergoeding

De werknemer ontvangt een ontslagvergoeding. Deze vergoeding bedraagt de wettelijke transitievergoeding te vermenigvuldigen met de factor 1,25. Het ontslag vindt plaats middels een vaststellingsovereenkomst.

Meer over vaststellingsovereenkomst controleren

 

Juridisch en/of financieel advies betaald door Compass/ Eurest

De werknemer kan juridisch of financieel advies inwinnen met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst. Compass is bereid een budget voor dit advies beschikbaar te stellen tot een maximum hoogte van € 750,-.

Meer over juridisch advies vaststellingsovereenkomst

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws