Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan NDC Mediagroep 2021 – 2022 - 2023

Het sociaal plan heeft een looptijd van 15 maart 2021 tot 1 januari 2023 en is van toepassing op werknemers in dienst van NDC Mediagroep.

 

Afspiegelen bepaalt boventalligheid

Bij het vaststellen van boventalligheid wordt het afspiegelingsbeginsel van UWV gehanteerd. NDC Mediagroep zal zich inspannen om een passende en interne functie te vinden voor de boventallige werknemer. Wanneer er geen passende functie beschikbaar is zal NDC een voorstel doen middels ontslag via een vaststellingsovereenkomst. 

Meer over vaststellingsovereenkomst ontslag

 

 

Ontslagvergoeding

Bij ontslag via de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend conform de formule:

 

D x C, waarbij: 

A: 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt jaar over de eerste 10 jaar dienstverband

B: ½ maandsalaris per volledig gewerkt jaar over het resterende dienstverband langer dan 10 jaar

C: A + B

D: 1,9 x C

De ontslagvergoeding bedraagt nooit meer dan € 150.000.

 

Juridisch advies betaald door NDC Mediagroep

Wanneer een werknemer juridisch advies wil inwinnen zal de werkgever dit vergoeden tot een maximaal bedrag van € 750.

Meer over juridisch advies ontslag

 

Plaatsmakersregeling

Werknemers kunnen besluiten gebruik te maken van een plaatsmakersregeling. Hierbij stellen zij zichzelf beschikbaar voor ontslag om plaats te maken voor de boventallige werknemer. Een vereiste hiervoor is dat de werknemer dezelfde functie bekleed als de boventallige werknemer. De plaatsmaker heeft recht op 90% van de ontslagvergoeding.

Dit sociaal plan is ondertekend door de vakbonden FNV en CNV Vakmensen.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws