Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan KLM Catering Services Schiphol 2020-2021

Dit Sociaal Plan is van toepassing op de werknemer die boventallig wordt. Het Sociaal plan treedt in werking op 1 november 2020 en loopt tot en met 30 april 2021.

 

Vrijwillige vertrekregeling

In dit Sociaal Plan heeft KLM Catering Services (KCS) een vrijwillige vertrekregeling opgenomen. De werknemers kunnen daar gebruik van maken. Dit zorgt ervoor dat er minder gedwongen ontslagen vallen. De werknemer kan hierbij zelf een verzoek indienen bij KCS tot ontslag. De boventallige werknemer in dezelfde functie kan dan blijven.

 

Bij ontslag: ontslagvergoeding en van werk naar werk begeleiding

Indien de werknemer definitief boventallig wordt verklaard, stelt KCS ontslag in. Dit vindt plaats in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. De werknemer maakt aanspraak op:

  • Bij een bruto jaarloon tot € 83.000:
    Een ontslagvergoeding ter hoogte van de transitievergoeding vermenigvuldigd met factor 1,25. Gemaximeerd op € 83.000
  • Bij een bruto jaarloon vanaf € 83.000:
    Een ontslagvergoeding ter hoogte van de transitievergoeding vermenigvuldigd met factor 1,25. Gemaximeerd op het bruto jaarsalaris 

Meer over transitievergoeding

 

Van werk naar werk

Als de werknemer definitief boventallig is en ontslagen wordt bij KCS kan hij/ zij gebruik maken van professionele begeleiding om een andere baan te vinden. Elke boventallige medewerker kan aanspraak maken op een maximale outplacementvergoeding van € 1.250.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws