Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Apollo Vredestein 2020-2021

Dit Sociaal Plan heeft een looptijd tot 30 juni 2021. Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers die boventallig zijn verklaard als gevolg van de reorganisatie. Op dit moment is er een grote reorganisatie gaande bij Apollo Vredestein waarbij honderden medewerkers hun baan verliezen. Het sociaal plan is ondertekend door de vakbonden FNV en CNV Vakmensen.

 

Boventalligheid werknemer Apollo Vredestein

De werknemer wordt boventallig verklaard, als:

  • De functie van de werknemer vervalt
  • De functie van de werknemer blijft bestaan, maar het aantal formatieplaatsen in die functie vermindert
  • De functie van de werknemer wijzigt waardoor niet meer gesproken kan worden van dezelfde functie
 

Externe herplaatsing buiten Apollo Vredestein

Apollo Vredestein zal begeleiding verzorgen op het gebied van outplacement. Apollo Vredestein heeft daarvoor een outplacementbureau geselecteerd die de werknemer gaat begeleiden. De duur van het outplacementtraject bedraagt 6 maanden. Het budget dat Apollo Vredestein beschikbaar stelt voor outplacement bedraagt € 2.500.

 

Ontslagvergoeding: transitievergoeding aangevuld tot kantonrechtersformule

Het ontslag zal plaatsvinden middels een vaststellingsovereenkomst. De werknemer ontvangt een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de transitievergoeding. Daarnaast geldt een aanvulling op dit bedrag aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze formule luidt A x B x C, waarbij:

 

A = Aantal gewogen dienstjaren

Dienstjaren tot leeftijd

Vermenigvuldigingsfactor

Dienstjaren tot 35 jaar

0,5

Dienstjaren tussen 35 – 45 jaar

1

Dienstjaren tussen 45 – 55 jaar

1,5

Dienstjaren vanaf 55 jaar

2

B = Bruto maandinkomen van de werknemer

C = Correctiefactor die is vastgesteld op 1.

 

Indien de werknemer de vaststellingsovereenkomst binnen 7 dagen tekent, ontvangt hij een bonus ter waarde van één bruto maandsalaris.

 

Meer over ontslagvergoeding sociaal plan

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws