Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Koning & Hartman 2020 – 2021 - 2022

Het Sociaal Plan treedt in werking per september 2020 en eindigt op 30 juni 2022. Dit Sociaal Plan is van toepassing op de werknemer, die:

  • Een functie bekleed die door de werkgever boventallig is verklaard.
  • In een boventallige functie werkzaam is en in het kader van reorganisatie gebruik maakt van de vrijwillige vertrekregeling.

 

Herplaatsing van de werknemer intern

Koning & Hartman wil zich inspannen boventallige werknemers zoveel mogelijk te herplaatsen binnen de eigen organisatie. Hierbij gaat de werkgever op zoek naar interne, passende functies voor de werknemer. Indien er geen (passende) functie beschikbaar is, wordt er gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen één van de zusterbedrijven van Koning & Hartman.

 

Vrijwillige vertrekregeling

Koning & Hartman biedt voor boventallige functies een vrijwillige vertrekregeling aan. De werknemer in een boventallige functie, kan hiervan gebruik maken. Indien Koning & Hartman het verzoek goedkeurt, doet zij de werknemer een aanbod. Dit aanbod bevat een:

  • Vaststellingsovereenkomst
  • Transitievergoeding
  • Tekenbonus

Meer over transitievergoeding

 

Bij ontslag: transitievergoeding, juridisch advies en van werk-naar-werkvoorziening

Indien het de werkgever NIET lukt om de werknemer intern te herplaatsen, volgt ontslag. De werkgever doet een aanbod van een vaststellingsovereenkomst met de transitievergoeding. Ook wordt werknemer in de gelegenheid gesteld juridisch advies in te winnen op kosten van Koning & Hartman. Budget is maximaal € 500.

Meer over juridisch advies boventallig

 

Werk-naar-werkvoorziening

Bij ontslag biedt de werkgever ook een werk-naar-werkvoorziening aan. De werknemer ontvangt hierbij mobiliteitsbegeleiding. De werknemer kan ervoor kiezen om gebruik te maken van een outplacementbureau.

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws