Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Stork 2020-2021

Dit Sociaal Plan loopt van 2020 tot 1 januari 2021. Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers met een contract voor onbepaalde tijd die worden ontslagen wegens de reorganisatie.

 

Boventalligheid wordt schriftelijk bevestigd

Indien de werknemer niet binnen Stork kan worden herplaatst ontvangt de medewerker een schriftelijke bevestiging van boventalligheid. Er wordt nu overgegaan tot ontslag. Stork biedt de werknemer een vaststellingsovereenkomst aan met een ontslagvergoeding.

 

Ontslagvergoeding op basis van kantonrechtersformule

De vergoeding wordt vastgesteld via A x B x C. Dit is de kantonrechtersformule.

 

Waarbij:

A = aantal gewogen dienstjaren

B = beloning (bruto maandsalaris)

C = correctiefactor (vastgesteld op 1)

 

Voor de berekening van A wordt de diensttijd berekend aan de hand van hele dienstjaren, de leeftijd bij start van het dienstverband en de leeftijd bij het ontslag.

 

Factor A

Leeftijd

0,5 x aantal dienstjaren

tot 35 jaar

1 x aantal dienstjaren

35 – 45 jaar

1,5 x aantal dienstjaren

45 – 55 jaar

2 x aantal dienstjaren

55 en ouder

 Meer over kantonrechtersformule

 

Maximering bij naderen AOW-leeftijd (60-plusser)

De ontslagvergoeding wordt gemaximeerd op het bedrag dat nodig is om een inkomensniveau te behouden van 100% van het laatst verdiende bruto salaris tot aan de AOW. 

 

Van werk naar werk begeleiding voor boventallige werknemer

Stork schakelt professionele hulp in voor het zoeken naar ander werk binnen en buiten Stork. Deze hulp duurt maximaal 6 maanden.  Stork heeft voor deze hulp een budget van € 2500 per werknemer. Binnen Stork wordt gezocht naar een passende functie, rekening houdende met kennis en ervaring van de werknemer. Als Stork geen interne herplaatsing kan regelen voor de werknemer, zal de werknemer worden begeleid naar een nieuwe werkplek buiten Stork. Dit heet outplacement.

Meer over outplacement

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws