Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Holland Casino 2020-2021-2022

Dit Sociaal Plan heeft een looptijd tot 30 juni 2022. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers van Holland Casino wiens functie wordt geraakt door een reorganisatie en die daardoor boventallig worden.

 

Herplaatsingsfase voor een baan binnen Holland Casino

Na de boventalligheidsverklaring start de herplaatsingsfase. Deze fase heeft als doel om de boventallige werknemer te herplaatsen binnen een passende en interne functie. Een functie wordt als passend ervaren als deze aansluit bij het functieniveau, de opleiding, de werkervaring en arbeidsduur van de werknemer. De herplaatsingsfase duurt 2 weken. Deze fase kan worden verlengd tot maximaal 6 weken indien er nog geen passende functie is gevonden.

 

Ontslag middels UWV of vaststellingsovereenkomst

Indien aan het einde van de herplaatsingsfase geen passende functie is gevonden voor de werknemer, zal ontslag volgen. Het ontslag vindt plaats door middel van een ontslagaanvraag bij UWV of door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Meer over ontslag via vaststellingsovereenkomst of UWV

 

Ontslagvergoeding op basis van kantonrechtersformule

Bij ontslag ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze formule klinkt als volgt:

 

A x B x C, waarbij:

 

A = Aantal gewogen dienstjaren, waarbij de dienstjaren als volgt worden gewogen:

Dienstjaren tot leeftijd

Wegingsfactor

Dienstjaren tot 35 jaar

0,5

Dienstjaren tussen de leeftijd van 35 t/m 44 jaar

1

Dienstjaren tussen de leeftijd van 45 t/m 54 jaar

1,5

Dienstjaren vanaf 55 jaar

2 


B = Bruto maandsalaris

C = Correctiefactor, deze is vastgesteld op 0,85

 

Mobiliteitsbudget voor hulp bij vinden nieuwe baan

Voor ontslagenen stelt Holland Casino een mobiliteitsbudget beschikbaar. Met het mobiliteitsbudget kan de werknemer een bureau inschakelen voor hulp met het vinden van een nieuwe baan. De hoogte van het budget wordt vastgesteld aan de hand van het aantal dienstjaren. Hoe langer in dienst, hoe hoger het mobiliteitsbudget.

 

Dienstjaren

Hoogte mobiliteitsbudget

0 tot 5 jaar

€ 2.500

5 tot 10 jaar

€ 4.500

10 tot 15 jaar

€ 6.500

Vanaf 15 jaar

€ 8.500

 

Juridische vergoeding maximaal € 750

De werknemer kan juridisch advies inwinnen over onder andere de vaststellingsovereenkomst. De kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen tot een maximaal bedrag van € 750 vergoed worden door Heineken. 

Meer over advies vaststellingsovereenkomst

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws