Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

1100 mensen boventallig door sluiting zes Justitiële Jeugdinrichtingen

Zes Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) worden in 2011 en 2012 buiten gesteld. Door de daling van de instroom van jeugdige delinquenten is er in de JJI's sprake van leegstand. De JJI's worden buiten gebruik gesteld om de leegstand terug te dringen en om de kwaliteit van de behandeling en begeleiding van jeugdigen te waarborgen. Ruim 1100 arbeidsplaatsen worden door de maatregel boventallig.

Dit staat in het Capaciteitsplan Justitiële Jeugdinrichtingen dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op 16 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Personele gevolgen - 1100 arbeidsplaatsen boventallig

Door de maatregel worden de komende jaren ruim 1100 arbeidsplaatsen boventallig. Het actief begeleiden van werk naar werk moet gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen. JJI-medewerkers worden zoveel mogelijk ingezet binnen het brede domein van justitie en jeugdzorg. Zo blijven ervaring en kennis behouden. Met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn afspraken gemaakt over de inzet van JJI-medewerkers bij vacatures in de gesloten jeugdzorg. Ook met de reclasseringsorganisaties worden afspraken gemaakt over inzet van JJI-personeel.


Bron: Persbericht Rijksoverheid

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws