Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Randstad Nederland 2021-2022

Dit Sociaal Plan heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. De bepalingen uit dit sociaal plan zijn van toepassing op de Randstad-werknemers die boventallig worden verklaard wegens reorganisatie.

 

Plaatsing op basis van geschiktheid

Indien het aantal arbeidsplaatsen binnen een functie wordt teruggebracht zal de plaatsing van de werknemers bepaald worden op basis van geschiktheid. Hierbij worden 3 criteria in acht genomen:

1. Een combinatie van leeftijd en dienstjaren

2. Een combinatie van opleiding, kennis en ervaring

3. Een selectiegesprek

 

Herplaatsing binnen Randstad  

Indien Randstad de boventallige werknemer een passende functie aanbiedt, is de werknemer gehouden om deze functie te aanvaarden. Als de werknemer deze functie weigert dan volgt ontslag en heeft de werknemer geen recht op de ontslagvergoeding.

 

Keuzes op gebied van mobiliteit

De werknemer wordt na boventalligheidsverklaring begeleid door een mobiliteitsbureau. Dit bureau is geselecteerd door Randstad. De werknemer kan kiezen om een arbeidsmarktwaardescan en een financiële analyse te laten uitvoeren. De werknemer heeft de volgende keuzes:

  • De werknemer meldt zich aan bij het mobiliteitsbureau en volgt hier het aangeboden traject ter waarde van €4.000
  • De werknemer volgt een opleiding, coaching of een mobiliteitstraject elders tot een maximum van €4.000
  • De werknemer ontvangt een uitkering van €4.000

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Het ontslag vindt plaats middels een vaststellingsovereenkomst. Randstad stelt een budget beschikbaar van €1.000 om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist.

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

 

Ontslagvergoeding volgens transitievergoeding * leeftijdsafhankelijke factor

Bij ontslag ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend met de transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor, afhankelijk van leeftijd:

 

  Leeftijd

  Factor

  t/m 34 jaar

  1,6

  35 t/m 44 jaar

  1,85

  45 jaar en ouder

  2,1

 

Concurrentiebeding vervalt bij ontslag

Bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst met Randstad is de werknemer akkoord gegaan met een aantal bedingen. Bij ontslag komt het non-concurrentiebeding te vervallen. Een overeengekomen relatiebeding zal worden gematigd in de zin dat het de werknemer niet is toegestaan gedurende 6 maanden na ontslag om voor een concurrent van Randstad contact te onderhouden met de zakelijke relaties van Randstad. Het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Meer over juridisch advies ontslag

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws