Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Momentive 2020-2021

Dit Sociaal Plan loopt tot 31 mei 2021. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers van Momentive wiens arbeidsplaats komt te vervallen.

 

Herplaatsing binnen Momentive

Momentive zal zich inspannen om de werknemer intern te herplaatsen in een passende functie. Een functie wordt als passend ervaren als deze ten opzichte van de vervallen functie gelijkwaardig is. Hierbij wordt gelet op de functie-inhoud, het salarisniveau en de arbeidstijd/arbeidsduur. Allereerst wordt gezocht naar een functie binnen dezelfde salarisschaal. Indien deze niet beschikbaar is wordt gekeken naar een functie in een lagere salarisschaal. Als herplaatsing niet lukt, volgt ontslag.

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst of UWV

Het ontslag kan op 2 manieren plaatsvinden. Momentive streeft ernaar om aan de hand van een vaststellingsovereenkomst het dienstverband te beëindigen. Indien dit niet mogelijk is start Momentive een ontslagprocedure bij het UWV.

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

Ontslagvergoeding bij ontslag via vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag middels een vaststellingsovereenkomst ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend volgens A x B.

A = Aantal gewogen dienstjaren.

Dienstjaren tot leeftijd

Vermenigvuldigingsfactor

Dienstjaren tot 35 jaar

0,5

Dienstjaren van 35 jaar t/m 44 jaar

1

Dienstjaren van 45 jaar t/m 54 jaar

1,5

Dienstjaren vanaf 55 jaar

2

B = Bruto maandsalaris van de werknemer.

 

Als ontslag via UWV verloopt, ontvangt de Momentive-werknemer de transitievergoeding. Deze is lager dan de ontslagvergoeding bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

 

Outplacement voor het vinden van een nieuwe baan

De ontslagene kan gebruik maken van de diensten van een outplacementbureau. Dit bureau wordt geselecteerd door Momentive. De kosten die gemaakt worden voor het outplacementtraject worden bekostigd door de werkgever. Het outplacementbureau biedt aan:

-        Begeleiding bij het verwerken van het ontslag

-        Ontwikkelen van inzichten in beroepskeuzes

-        Sollicitatietraining

-        Coaching bij start nieuwe functie/eigen bedrijf

Meer over outplacementbureau

 

Juridisch en financieel advies 

De werknemer heeft 14 dagen de tijd om juridisch en financieel advies in te winnen over de vaststellingsovereenkomst. De werkgever stelt een budget beschikbaar van maximaal € 750.

Meer over gratis advies vaststellingsovereenkomst

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws