Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan British American Tobacco Niemeyer 2021 – 2024

Dit Sociaal Plan is bedoeld om de negatieve gevolgen van de herstructurering voor de British American Tobacco werknemers zo goed mogelijk op te vangen. Dit Sociaal Plan is van toepassing op werknemers met een contract voor onbepaalde tijd die worden ontslagen. Het Sociaal Plan treedt in werking op 1 maart 2020 en eindigt op 29 februari 2024.

 

De boventallige werknemer

Bij de vaststelling of een werknemer boventallig is kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  • De functie van de werknemer vervalt
  • De functie van de werknemer wijzigt. Deze wijziging is zo ingrijpend dat er niet meer gesproken kan worden van dezelfde functie
  • De functie van de werknemer blijft bestaan, maar het aantal benodigde werknemers vermindert. De boventalligheid wordt vastgesteld via het afspiegelingsbeginsel

Meer over afspiegelen

 

British American Tobacco zoekt eerst intern andere functie

British American Tobacco zal zich tot de ontslagdatum inspannen voor de boventallige werknemer, om werk te vinden in een interne functie bij British American Tobacco. Als de werknemer NIET binnen de organisatie kan worden herplaatst, zal ontslag plaatsvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst. Als de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet ondertekent, zal BAT Niemeyer een ontslagprocedure opstarten. De werknemer maakt dan geen aanspraak op het Sociaal Plan.

Meer over vaststellingsovereenkomst boventallig

 

Outplacement voor ontslagen werknemer

De werkgever stelt de ontslagen werknemer in de gelegenheid een outplacementtraject te volgen. Dit traject heeft tot doel een bemiddeling van werk naar werk door een bemiddelingsbureau. Het bureau wordt gekozen door de werkgever. Ook kan de werknemer financieel en juridisch advies aanvragen, die ieder tot € 500 valt te declareren bij BAT Niemeyer.

Meer over juridisch advies boventallig

 

Ontslagvergoeding voor de werknemer

Als geen interne functie wordt gevonden, wordt het ontslag voortgezet. Werknemer ontvangt een ontslagvergoeding volgens de berekening A x B x C, waarbij:

A = aantal dienstjaren op ontslagdatum, waarbij de dienstjaren:

  • Tot het 35e levensjaar voor 0,5 tellen
  • Van het 35e levensjaar tot het 45e levensjaar voor 1 tellen
  • Van het 45e levensjaar tot het 55e levensjaar voor 1,5 tellen
  • Vanaf het 55e levensjaar voor 2 tellen 

B = Bruto maandinkomen x 1,037

C = Correctiefactor en deze is gesteld op 1,35

Meer over ontslagvergoeding berekenen

 

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws