Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Fluvius lost boventalligheid op zonder ontslagen

De Arnhemse stichting Fluvius heeft de boventalligheid van 12 volledige banen zonder gedwongen ontslagen weten op te lossen. Die boventalligheid was het gevolg van acute financiële problemen die in de loop van het schooljaar 2008/2009 werden ontdekt. CNV Onderwijs was betrokken bij de totstandkoming van een sociaal plan voor de zomervakantie. Met behulp van de maatregelen in het sociaal plan is de boventalligheid op basis van vrijwilligheid opgelost. De dreigende gedwongen ontslagen zijn daarmee achter de horizon verdwenen.
 
Daarmee is overigens niet gezegd dat de Stichting Fluvius nu over een gezonden financiële positie beschikt. Dat is zeker niet het geval. De werkgever kan zich nu echter richten op structurele maatregelen, waarbij inhoudelijke keuzes worden gemaakt, die mede zullen moeten leiden tot een solide weerstandpositie van Stichting Fluvius. Die stap maakte ook al deel uit van het Plan van Aanpak, zoals dat voor de zomervakantie met de GMR is afgesproken. Daarbij is niet uitgesloten dat er opnieuw sprake zal zijn van reorganisaties. Mochten die reorganisaties personele gevolgen hebben, dan zal daarover opnieuw met de bonden worden gesproken. Op basis van de inhoud van de reorganisatie en de omvang van de personele gevolgen zal dan een nieuw sociaal plan worden afgesproken.


Bron: Persbericht CNV Onderwijs

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws